Daniel Pískovský

Alkoholové autorské čtení v Praze 19. 10. 2021

     

     

     

     

  

 
Autor fotografií Milan Šidák, Slovenský dom v Prahe.
 
autorská čtení
 
vystoupení v literárních pořadech
WordPress