Daniel Pískovský

alkohol? ALKOHOL! – ukázka z povídky EU

 

Taky jste si všimli, že v posledních několika… hodně letech se z orgánů Evropské unie (dále jen „EU“) valí vlny nařízení a směrnic a rozhodnutí, která neustále něco vytyčují a určují a… zakazují? Občas mi je z toho všelijak.

Když mi občas bývá všelijak (nejen z EU), občas se z takovýho stavu vypíšu povídkou. A teď mi je občasně všelijak právě z EU, takže právě teď o tom začínám psát povídku. Vůči EU nebude příliš pochvalná. Snad EU nezakáže psát povídky. Ale hlavně – snad EU na základě jeho častého výskytu v povídce nezakáže alkohol!!! Schopna toho jistě je. Tudíž… aby se tak nestalo – slova v povídce nějakým způsobem s alkoholem spjatá (např. samotný alkohol, značka alkoholického nápoje, opít se, restaurace, bar apod.) rafinovaně nahradím slovy začínajícími na „Al“. Tím různé cenzory, kontrolory, dozorce a šťouraly z EU zmatu a ošálím. Na mě si nepřijdou, mezuláni!

 

Takže:

Jednoho dne večer si jeden vlivný byrokrat EU (VB EU 1) ve své kanceláři v Bruselu uspořádal soukromou projekci čínského dokumentu o Mao Ce-tungovi. Do sledování dokumentu byl vnořen až po uši, hltal každý komentář, každý záběr.

Zaklepání na dveře. VB EU 1 rychle vypnul projektor, rychle sklidil popcorn a colu, rychle si přesednul ke svému unijnímu počítači.

„Dále!“ křikl nervózně.

Vešel druhý vlivný byrokrat EU (VB EU 2). „Budiž pozdraven, příteli!“ pozdravil VB EU 2 VB EU 1. „V tuto pozdní hodinu ještě pracuješ?“

„I ty budiž, příteli! Jistěže pracuji. Vše pro EU!“

„Vše pro EU! Vloudil se mi nápad,“ podrbal se VB EU 2 na hlavě, „polejme si jazyky!“

„Výtečný to vlouděný nápad!“ zdvihl VB EU 1 obočí. Skočil ke skříňce, otevřel ji. Pestrá řada Ali Babů. „Na co bys měl chuť?“

„Na Alici s ledem,“ vydechl VB EU 2 toužebně.

„Zklamu tě,“ pokrčil VB EU 1 rameny. „Led mám, no Alici nikoli. Mohu ti nabídnout Alenu.“

„Alena také není špatná,“ mlasknul VB EU 2. „Sem s ní! Cigárka mám já.“

Se sklenkami vyšli na balkon, usadili se do křesílek.

„Na EU a její zářné zítřky!“

Připili si, zapálili si.

„Krásný výhled,“ pokývl VB EU 2 uznale hlavou. „Vždy se sem těším na chutného Ali Babu, cigaretku a tenhle výhled. A samozřejmě na tebe,“ pousmál se. „Jak se vede, příteli?“

„Předevčírem mě pěkně naštvala polovička,“ zavrčel VB EU 1. „Vášeň, koitus, a ona zničehonic pronese, že můj penis je jako zahnutej banán.“

„To věru nezní jako lichocení…“

„To věru nebylo lichocení.“

Chvíle ticha, oba VB EU srkali své Aleny s ledem a pokuřovali.

„Idea!“ zvolal VB EU 2. „Zakažme zahnutý banány!“

„Perfektní!“ zvolal VB EU 1. „Hned zítra sepíšeme nařízení! Myslíš, že se to schválí?“ otočil se na VB EU 2 nejistě.

„Máme své lidi,“ pronesl VB EU 2 uklidňujícím tónem.

„Čím to zdůvodníme…?“

„Pokrokem v oblasti estetiky! Zahnutej banán je ošklivej banán. Doleješ nám Alenu?“

„S radostí, příteli můj geniální!“

„Pokrok dosažený tím, že tě naštvala polovička,“ zachechtal se VB EU 2.

„Velké věci mají malé počátky,“ usmál se VB EU 1.

A za nějakou dobu EU zakázala zahnutý banány.

 

Jednoho dne večer si VB EU 2 ve své kanceláři v Bruselu pročítal projevy, kteréžto zazněly na posledním sjezdu Komunistické strany Číny (Čung-kuo Kung-čchan-tang). Pročítal horlivě, hltal každé slovo.

Zaklepání na dveře. VB EU 2 si povzdechl. „Dále!“

Vešel zmrtvělý VB EU 1, v podpaží držel ruletu. „Nazdar,“ houkl.

„Míru v EU zdar, příteli…,“ vysoukal ze sebe VB EU 2 opatrně. „Mohu s něčím pomoci?“

„Jsem v depresi,“ ztěžka usedl VB EU 1 do křesla. „Hluboké depresi.“

 
 
ukázka z povídky BAR
 
ukázka z povídky MŮJ FOTŘAN BYL MAGOR (SKUTEČNĚ TO TAK JE!!!)
 
ukázka z povídky KNIHA POHÁDEK O LIDECH
 
 
alkohol? ALKOHOL!
 
 
WordPress