Daniel Pískovský

sex je sexy – ukázka z povídky MISTROVSTVÍ

 

Honza vešel hlavní branou, na ceduli zkontroloval otevírací dobu. Pozdně odpolední slunce. Pomalu se procházel městským hřbitovem, na tváři podvědomý úsměv. Šumění listnáčů. Občas se podíval na jména vytesaná na náhrobních kamenech, občas se pousmál u zajímavých příjmení. Zpěv ptačí. Z jedné náhrobní desky odstranil spadlou větev.

Došel ke staré dřevěné lavičce pod mohutným javorem; rukou ji ledabyle očistil. Posadil se. Z batohu vyndal lahev s vodou, napil se. Rukávem si otřel orosené čelo. Seděl několik minut, rozhlížel se. Kolem prošly dvě osoby, pozdravil se s nimi. Podíval se na hodinky, zvedl se, nasadil si batoh, pokračoval. Občas se podíval na jména vytesaná na náhrobních kamenech, občas se pousmál u zajímavých příjmení…

Honza vyšel hlavní branou. Slunce začalo zapadat.

 

Jeho přítelkyně Vendula již čekala před obchodním centrem. „Co si dáš?“ zeptala se. „Měli bysme si dát něco malýho!“

„To už jsi říkala aspoň milionkrát!“

„Opakování matka moudrosti!“

„Mám chuť na KFC…“

„Ale jen pár stripsů nebo křidýlek!“

„Slušela by ti ruská uniforma! Co by sis dala ty?“

„Dneska máme chutě úplně stejný,“ pousmála se Vendula.

 

„Ještě dva stripsy,“ zažadonil Honza.

„Ne!“ zareagovala Vendula nekompromisně.

„Ale no tak…“

„Venku už je skoro tma! Vztyk!“

 

Vyšli z obchodního centra. Chytili se za ruku, vydali se směrem ke hřbitovu.

„Navrhuju přelízt z druhý strany, zídka se mi tam zdála přece jen o něco nižší a z tý strany tam určitě chodí málo lidí, skoro nikdo…,“ řekl Honza vzrušeně.

Zabočili za roh. Zpomalili, nechali přejít chodce. Rozhlédli se. Nikde nikdo.

Hřbitovní zídka. Vendula se chytila za vrcholek zídky, odrazila se. Honza ji nadvakrát popostrčil, Vendula se přes zídku přehoupla. Honza ji ihned následoval.

„Kam teď?“ zeptala se Vendula polohlasem.

Honza ukázal prstem před sebe.

Šli přikrčení mezi hroby, tmu narušovalo několik lamp.

„Tady,“ vydechl Honza.

„Skvlíkneme se hned, nebo až tam…?“

„Tam by to šlo asi dost blbě…“

Nazí Vendula s Honzou naskákali do čerstvě vykopaného hrobu, teprve čekajícího to na svého nebožtíka.

Honza vzal mobil, foťák: „Vendy, na displej! Vyfoceno! Můžeme jít na to!“

„Bože, to je krása…!“

 
 
ukázka z povídky PROBUZENÍ
 
ukázka z povídky TOVÁRNA
 
ukázka z povídky RÁJ
 
 
sex je sexy
 
 
WordPress