Daniel Pískovský

Z POHÁDKY OD YKDÁHOP – ukázka POHÁDKA EROTICKÁ PRO ŽENY (pro dospělé)

*
*

Ten příběh pohádkou není, vskutku, namouvěru,

dojista, vpravdě, ten příběh skutečně stal se, ten

příběh skutečně stává se a bude stávati nadále…

Z hlediska jsoucna byl Petr nadprůměrně atraktivním

něcopřesčtyřicátníkem, figura celkem stavěná, hlas

hlubších tónů, pohled poměrně podmanivý, vlnitý

vlas téměř vždy upraven, fluidum erotické na množinu

žen prýštilo z něj. Některé to ženy trhaly by si rodidla

pro něj, některé to ženy, když konaly si příjemno, tu

Robertem, tu ovocem, tu zeleninou či prstíky toliko,

necudnými myšlenkami brouzdaly po těle jeho.

Petr celkem šťastně ženat byl s poměrně pohlednou

to Michaelou, tři potomky prozatím na svět přivedli.

Z rána oční víčka Petrova budík tradičně otevřel, by

Petr do zaměstnání vstal. Petr v loži protáhl se i seznal,

že v jeho rozkroku mocná erekce úřaduje. Petr samcem

náruživým byl, i smyslně přitulil se k Michaele podřimující,

svým roztouženým hrdinou Janem počal jemně

dráždit Michaelinu lasturku Agátu. Michaela oční víčka

otevřela, však na koitus vášnivý chuti neměla: „Drahý

můj, až večer zaprcáme si, ano? Slibuji!“

„Jistě, má milá,“ na rameno Michaelu Petr políbil. Poté

z lože vstal, na onu místnost odebral se, zde rukou

pravou umně příjemno na Janovi si vykonal. V průběhu

konání oči zavřené měl, představami tančil po povislých

prsech, po pozadí vrásčitém či bříšku odulém

Michaely své (po třech potomcích odrozených tělo

vzezření adekvátního).

Petr bankovním ouřadou byl, v zaměstnání spokojen.

Však i stinnou stránku jeho zaměstnání nabízelo mu –

vcelku dosti kolegyň toužilo svésti Petra na šikmou

plochu mravní.

Zakrátko po příchodu do kanceláře vyzván kolegyní

Lucií byl ke konzumaci ranní kávy i dortu Lucií upečeného.

Lucie mladou štíhlou samičkou vlasu dlouhého

blonďatého byla, dnes oděna do trička těsného s výrazným

to výstřihem i těsné minisukně. Petrovi kávu

uvařila, porci dortu se šlehačkou ukrojila. Na stůl se

posadila, nožku přes nožku přehodila si, svoji porcičku

dortu počala jísti.

„Dnes slušivá jsem?“ Lucie optala se živočišně.

„Pravdivou odpověď nemohu ti dáti,“ Petr replikoval,

„neb o takových věcech myšlenky já nikdy nevedu…“

Lucie na okamžik zamračila se, poté kolem svých rtů

plných rozetřela si šlehačky kus… „Byl bys tak hodný

a milý a slízl šlehačku mi z úst?“ na Petra mrkla smyslně.

„Já nešika nešikovná omylem jsem si je upatlala…“

Petr rázně hlavou zavrtěl: „To nehygienickým konáním

by bylo!“ Briskně Lucii zklamané ubrousek

podal. Lucie otřela si ústa upatlaná, na okamžik

zamračila se, no zbraně nesložila, kus šlehačky do

výstřihu vhodila si. „Dnes naprosto nemožná jsem!“

zvolala. „Pomůžeš otřít ňadra má?“ na Petra mrkla

ještě smyslněji. Při pohledu na ňadra šlehačkou

potřísněná začal se Petrův Jan o slovo hlásit. Petr

zhluboka se nadechl: „Mé… Mé ruce toliko ňadra

Michaely mohou otírat!“ Briskně Lucii načuřené

další ubrousek podal. Lucie vztekle otřela si ňadra,

Jan hlásil o slovo se silněji.

Zoufalá Lucie učinila pokus poslední – kávou polila

si klín. „Jau! Dyk je to pořád horký!“ vykřikla. „Já

jsem taková kráva!“ I rozběhla se na onu místnost.

*
*
ukázka O ODPADKOVÉM KOŠI (pro děti)
*
ukázka O ODPADKOVÉM KOŠI (pro dospělé)
*
ukázka OSM NESPOKOJENÝCH (pro všechny)
*
*
Z POHÁDKY OD YKDÁHOP
*
*
 
WordPress